Svečano otvorena renovirana fiskulturna sala

Read more...U prisustvu velikog broja gostiju predstavnika NVO World Vision, ministarstva obrazovanja nauke kulture i sporta TK Pedagoškog zavoda Tuzla predstavnika općine Lukavac danas je OŠ Lukavac Mjesto uz prigodan kulturno zabavni program upriličila svečanost povodom završetka radova na rekonstrukciji fiskulturne sale sa pratećim objektima.

Read more...

Počela rekonstrukcija fiskulturne dvorane

Read more...Učenici OŠ Lukavac Mjesto do daljnjeg neće moći koristiti fiskulturnu salu na časovima tjelesnog odgoja. U toku su radovi na uređenju iste. Na zadovoljstvo učenika, nastavnika i menadžmenta škole nedavno pripremljeni projekat adaptacije i uređenja ove sale ipak će biti realizovan.

Read more...

Pokrenuta inicijativa za rekonstrukciju fiskulturne sale OŠ Lukavac Mjesto

Read more...Školu „Lukavac Mjesto“ pohađa 516 učenika među kojima su neki izrazito talentovani za sport. Međutim priliku da napreduju nemaju jer je fiskulturna sala izuzetno neuslovna.

Read more...

U saradnji sa UNDP renovirana školska zgrada

Read more...Nakon  realizacije nekoliko projekata u OŠ Lukavac Mjesto nastavljaju sa radovima na adaptaciji i uređenju kako područne tako i cenralne škole kako bi se stvorili što bolji uslovi za rad sa djecom. Na svoj 50. rođendan škola pored grijanja u područnoj i potpuno uređene fiskulturne sale u centralnoj dobila je i nove prozore u okviru UNDP–ovog projekta.

Read more...

Misija i vizija

  • Savremene metode i oblici rada
  • Otvorena komunikacija, toplo sigurno i poticajno okruženje
  • Njegujemo stvaralaštvo i kreativnost
  • Pripremamo učenike za cjeloživotno učenje
  • Kontinuiran profesionalni razvoj zaposlenika
  • Potičemo partnerski odnos sa roditeljima i lokalnom zajednicom
  • Potičemo nenasilno rješavanje sukoba