-Međunarodni dan osoba sa invaliditetom-

-Međunarodni dan osoba sa invaliditetom-

             U našoj školi je obilježen 3. decembar - Međunarodni dan osoba sa invaliditetom.

Read more...

Svjetski dan hrane

Svjetski dan hrane proglašen je

Read more...

Svjetski dan učitelja, 5. oktobar

Svjetski Dan učitelja obilježava se svake godine 5. oktobra u više od

Read more...

Oktobar - mjesec knjige

U skoli je obilježen oktobar mjesec knjige sljedecim aktivnostima:

Read more...

Misija i vizija

  • Savremene metode i oblici rada
  • Otvorena komunikacija, toplo sigurno i poticajno okruženje
  • Njegujemo stvaralaštvo i kreativnost
  • Pripremamo učenike za cjeloživotno učenje
  • Kontinuiran profesionalni razvoj zaposlenika
  • Potičemo partnerski odnos sa roditeljima i lokalnom zajednicom
  • Potičemo nenasilno rješavanje sukoba