3. DECEMBAR - MEĐUNARODNI DAN OSOBA SA INVALIDITETOM

IZVJEŠTAJ POVODOM OBILJEŽAVANJA:

3. DECEMBRA-MEĐUNARODNOG DANA OSOBA SA INVALIDITETOM-

 

U našoj školi   obilježen je 3. decembar, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Osnovni cilj obilježavanja ovog međunarodnog dana je senzibilizacija javnosti na prisustvo osoba sa invaliditetom u našoj zajednici i problemima sa kojima se oni svakodnevno susreću, ali sa naglaskom na mogućnosti sa kojima raspolažu.

Tim povodom  učenici V-b razreda,  imali su priliku da čuju predevanje na temu „Učenici sa poteškoćama“ sa posebnim naglaskom na osobe sa oštećenjem čula vida. Upoznali su se sa Brajevim pismom te su i sami pisali svoja imena Brajevom abecedom. Posebno je zanimljiva bila vježba „Vođenje slijepe i slabovide osobe“,  gdje smo improvizujući sljepoću i slabovidost uz pomoć marama i papirnih naočala, pokušali da približimo učenicima kako se kreću slijepe i slabovide osobe, te kako im treba pomoći pri kretanju.  Na kraju su učenici izgledali jedan kratki film koji govori o odnosu društva prema osobama sa invaliditetom kroz historiju. Naše aktivnosti smo prezentovali na plakatu koji smo okačili u holu škole.

 Voditelj ovih aktivnosti je bila Sanela Ograšević – logopedica škole uz podršku nastavnice Azre Junuzović , prof. bosanskog jezika i književnosti.

 

 

 

                                                                         Izvještaj napisala: Sanela Ograšević

 

Obilježen Dan zdrave hrane u Područnoj školi u Hrvatima

Obilježen Dan zdrave hrane u Područnoj školi u Hrvatima

Read more...Read more...Read more...Read more...Read more...

RASPORED IZVOĐENJA DOPUNSKE I DODATNE NASTAVE U ŠKOLSKOJ 2018/19.GOD.

                                                                                                                                                                

RASPORED IZVOĐENJA DOPUNSKE I DODATNE NASTAVE U ŠKOLSKOJ 2018/19.GOD.  

Read more...

RASPORED ODRŽAVANJA INFORMACIJA ZA RODITELJE U ŠKOLSKOJ 2018/19.GOD.

                                                                                                                                                               

RASPORED ODRŽAVANJA  INFORMACIJA   ZA RODITELJE  U ŠKOLSKOJ 2018/19.GOD. 

Read more...

Misija i vizija

  • Savremene metode i oblici rada
  • Otvorena komunikacija, toplo sigurno i poticajno okruženje
  • Njegujemo stvaralaštvo i kreativnost
  • Pripremamo učenike za cjeloživotno učenje
  • Kontinuiran profesionalni razvoj zaposlenika
  • Potičemo partnerski odnos sa roditeljima i lokalnom zajednicom
  • Potičemo nenasilno rješavanje sukoba