Obavještenje

Na osnovu dopisa Ministarstva obrazovanja i nauke izdata je "NAREDBA" kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva da učenici i nastavnici koji imaju simptome respiratornih bolesti, ne dolaze na nastavu zbog trenutne sezonske gripe. Mole se roditelji da naredbu shvate ozbiljno. Škola će, ukoliko primijeti slične probleme kod učenika koji su došli na nastavu, kontaktirati roditelje sa namjerom da dođu po svoje dijete. Takođe se preporučuje, da se u cilju zaštite i sigurnosti djece i nastavnika, otkažu sve ekskurzije i školska putovanja, do daljnjeg.

ODRŽANA PREDAVANJA U OKVIRU KOLEKTIVNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA

FOTOGRAFIJE SA ODRŽANIH PREDAVANJA U OKVIRU KOLEKTIVNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA , KAO I KRATAK IZVJEŠTAJ MOŽETE POGLEDATI NA LINKU ISPOD

https://osnovnaskolalukavacmjesto.weebly.com/novosti.html

Prvi projekat izrađen sa micro:bitom

Danas, 13.12. 2019.g. smo imali drugu po redu mentorsku posjetu od strane predstavnice iz British Councila. British Coucil je inače uključio i našu školu u svoj projekat pod nazivom "Škole za 21. vijek" . U sklopu tog  projekta, tim nastavnika je bio obavezan prisustvovati trodnevnoj edukaciji o razvoju kritičkog mišljenja kod učenika. Nakon edukacije škola je osnovala "Klub kodiranja". U "Klubu kodiranja" učenicima su donirani micro:bit-ovi od strane British Councila.  Micro:bit-ovi su minijaturni elektronički sklopovi koji sadrže 25 LED dioda, čip mikroprocesora, memoriju, kompas, akcelerator i još neke komponente. Na microbitove se mogu spajati različite vrste senzora, što zavisi od potreba projekta. Takođe se mogu na microbitove dodati različite vrste aktuatora, poput step motora i slično. Projekat koji u sebi sadrži jedan ili više micro:bit-ova zajedno sa senzorima, predstavljao bi potuni savremeni mehatronički proizvod. Microbit:ovi se  mogu programirati i sa njima se mogu realizovati različiti projekti.
Danas je prezentiran rad učenika Faruka, i njegovih nastavnika. Cilj je upozorenje vozača na blizinu škole, kako bi se u što većoj mjeri  spriječile saobraćajne nezgode. Projekat je primjenjiv u okolini naše škole, a i u drugim školskim okruženjima na kojim bi bilo potrebe za ovakvim upozorenjem. Školski tim učenika i nastavnika radili su sa microbitom i programirali da radi samo za odmore, dolazak i odlazak učenika iz škole. Vikendom, praznikom i raspustom projekat bi bio isključen. Na ovakav način došlo bi to uštede energije. Korištenje solarnih ćelija za napajanje micro:bita i cjelokupnog projekta bi takođe predstavljao vid uštede energije. Ponosni smo na naše učenike i njihov projekat. Nadamo se da će u buduće u našoj školi biti više sličnih projekata programiranih na micro:bit-ovima. Kako izgleda rad navedenog projekta možete pogledati na sljedećem video zapisu na linkovima: 

https://www.facebook.com/jasmin.osmanovic.505/videos/2692008027526871/​

https://osnovnaskolalukavacmjesto.weebly.com/novosti.html

Misija i vizija

  • Savremene metode i oblici rada
  • Otvorena komunikacija, toplo sigurno i poticajno okruženje
  • Njegujemo stvaralaštvo i kreativnost
  • Pripremamo učenike za cjeloživotno učenje
  • Kontinuiran profesionalni razvoj zaposlenika
  • Potičemo partnerski odnos sa roditeljima i lokalnom zajednicom
  • Potičemo nenasilno rješavanje sukoba