Rang liste kandidata prijavljenih na Konkursu za prijem zaposlenika avgust 2020

Rang liste kanditata se nalaze na linku ispod:

https://osnovnaskolalukavacmjesto.weebly.com/konkursi.html