KRATKE UPUTE ZA UČENIKE ZA ON LINE UČENJE NA PLATFORMI MOODLE

KRATKE  UPUTE ZA UČENIKE ZA ON LINE UČENJE NA PLATFORMI MOODLE 

Nastavnici i učenici su prijavljeni kao korisnici Moodle školske online platforme, dakle slijedi upoznavanje sa istom.

Kao i kod ostalih web aplikacije korisnik se kod prvog korištenja mora prijaviti i potvrditi svoje korisničke podatke. Za učenike to znači uraditi sljedeće:

 

Prvi korak je izabrati i otvoriti pretraživač: Mozilla, Google ili ...

Zatim se upisuje:

ADRESA: oslml.co.ba (umjesto adrese pretraživača)

Tada je korisniku dostupna naslovna stranica naše škole.

 

Za pristup sadržaju stranice potrebna je PRIJAVA, opcija ponuđena u gornjem desnom uglu.

Izborom te opcije korisnik traži pristup, a od korisnika podaci:

 

USER NAME / KORISNIČKO IME: ime.prezime.online (za učenike to znači da ukucavaju svoje IME i PREZIME i riječ ONLINE sa tačkom između.

 

CODE / ŠIFRA: changeme (za sve učenike je ista jer imaju obavezu po pristupu prvo izvršiti promjenu i kreirajti drugu šifru)

 

Dalje kretanje je ograničenu na grupu kojoj pripadaju: 5, 6, 7, 8, 9 razred...

 

Nakon prvog iskustva obratite se razredom starješini sa pitanjima. Dakle, sedmica koja je pred nama dati će odgovore na mnoga pitanja.

 

Hvala