Liste sa Konkursa za zapošljavanje avgust 2019

Liste kandidata koji su aplicirali na radne pozicije koje su objavljene Konkursom za zapošljavanje iz mjeseca avgusta 2019.g. nalaze se na našoj novoj web stranici škole koju možete otvoriti klikom na  link ispod ovog teksta:

Link na liste kandidata prijavljenih na Konkurs za zapošljavanje,avgust 2019:

https://osnovnaskolalukavacmjesto.weebly.com/konkursi.html