SPISAK DJECE DRUGA GRUPA ZA PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

JAVNA USTANOVA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

 DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA LUKAVAC

SPISAK DJECE DRUGA GRUPA

PROGRAM OBAVEZNOG PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA KOJI POČINJE OD 1.4.2019.GODINE U OSNOVNOJ ŠKOLI “ LUKAVAC MJESTO”

SMJENA OD 11:15 DO 14:15

R.BR.

PREZIME I IME

 1.  

KARAJIĆ MAIDA

 1.  

BIJEDIĆ ASJA

 1.  

NUHIĆ AMAR

 1.  

SALKIĆ AJLIN

 1.  

SALKIĆ DINO

 1.  

HODŽIĆ AZUR

 1.  

IMAMOVIĆ ADI

 1.  

MUJAČIĆ AJLA

 1.  

SALKIĆ BEKIR

 1.  

IMAMOVIĆ SARA

 1.  

OSMANOVIĆ IRMA

 1.  

MUJAGIĆ DALIA

 1.  

MUJAGIĆ INELA

 1.  

ĐEKIĆ AHMED

 1.  

ĐEKIĆ FATIMA

 1.  

MEHIĆ SARA

 1.  

MULALIĆ LATIFA

 1.  

HANKIĆ DARIS

 1.  

HANKIĆ FARIS

 1.  

IBRIĆ VEDAD

 1.  

HODŽIĆ AMINA

 1.  

OKIČIĆ MIA

 1.  

MUŠIĆ ADEL

 1.  

KURTIĆ VEDAD

 1.  

KARIJAŠEVIĆ ALEN

 1.  

HRVATOVIĆ ANES