Učenici u Šikuljama započeli nastavu u adaptiranoj učionici

Učenici u Šikuljama započeli nastavu u adaptiranoj učionici

https://youtu.be/o_XdY7Jxx-E