RASPORED IZVOĐENJA DOPUNSKE I DODATNE NASTAVE U ŠKOLSKOJ 2018/19.GOD.

                                                                                                                                                                

RASPORED IZVOĐENJA DOPUNSKE I DODATNE NASTAVE U ŠKOLSKOJ 2018/19.GOD.  

 

Broj

Dopunska nastava-nastavni predmet

Razred

Nastavnik-voditelj

Dan i vrijeme

Kabinet broj

 

1.

Bosanski  jezik i knjiž.

Matematika

IIIa

Mahovkić Halida

Petak

 11.15-12.10

15

2.

 

Iva

Osmić Rijada

Petak

12.10-12.55

16

3.

Bosanski  jezik i knjiž.

Matematika

IIa

Ćehajić Jasmina

Petak

15.40-16.25

17

4.

 

IVb

Badžić Alma

Petak

16.25-17.15

Srijeda

11.20-12.05

16

5.

 

IIc-IIIb-IVc

Mašić Aljukić Enisa

 

 

6.

Bosanski  jezik i knjiž.

Matematika

Iib

Hodžić Meliha

Utorak

12.10-12.55

15

7.

Engleski jezik

IV

Šmigalović Selma

Srijeda

12.20-13.05

Četvrtak

12.20-13.05

Hrvati

 

Huskići

8.

 

Ib

Krnjić Enesa

 

 

9.

 

Ia

Subašić Mensuda

 

 

10.

Bosanski  jezik i knjiž.

Matematika

IId-IIIc

Smajlović Sanela

Srijeda

10.40-11.35

Petak

12.15-13.05

 

Huskići

11.

Bosanski  jezik i knjiž.

Matematika

Ic-IVd

Imamović Senada

Utorak

13.00-13.45

Huskići

12.

Bosanski  jezik i knjiž.

 

Id-IIe-IIId-IVe

Sakić Bensida

Ponedjeljak

12.10-13.05

Šikulje

 

 

 

 

 

JU OŠ „LUKAVAC MJESTO“                                                               ŠKOLSKA: 2018/19.GOD.                                                                                                      

RASPORED IZVOĐENJA DODATNE NASTAVE NASTAVE

 

Broj

Dopunska nstava-nstavni predmet

Razred

Nastavnik-voditelj

Dan i vrijeme

Kabinet broj

 

1.

Engleski jezik

VII

Džinić Elvis

Srijeda

 12.10-12.55

10

2.

Fizika

VII, IX

Osmanović Jasmin

Petak

3

3.

Matematika

 

Tinjić Narcisa

Utorak

12.10-12.55

10

4.

Engleski jezik

 

Halilović Subhija

Srijeda

12.05-12.55

Četvrtak

11.15-12.05

11

5.

Biologija

 

Bandić Ajša

Ponedjeljak 12.10-12.55

8

6.

Matematika

 

Delić Anela

Srijeda

 12.10-12.55

Četvrtak

11.20-12.05

9

7.

Islamska vjeronauka

 

Hodžić Emina

Ponedjeljak

12.10-12.55

17

8.

Geografija

 

Iljazagić Enes

Ponedjeljak 12.10-12.55

5

9.

Njemački jezik

VIII,IX

Dautović Razem

Srijeda

12.05-13.00

Petak

12.05-12-55

9

10.

Hemija

IX

Papić Džibo

Ponedjeljak 12.10-12.55

 

11.

Historija

 

Hadžić Larisa

Srijeda

12.10-12.55

5