Obavijest

O načinu organizovanja prvog radnog dana školske 2018/2019 godine

Školska 2018/2019 godina počinje 03.09.2018. godine (ponedjeljak). Tog dana učenici će u školu doći po slijedećem rasporedu:

Centralna škola "Lukavac Mjesto"
- U 08 h dolaze učenici predmetne nastave (Va,Vb, VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIIa, VIIIb, VIIIc, IXa, IXb)
- U 11 h dolaze učenici razredne nastave ( Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IVa, IVb)

Područne škole u Hrvatima, Huskićima i Šikuljama:
- U 08 h dolaze učenici I, II, III i IV razreda

Učenicima i njihovima nastavnicima želimo sretnu i uspješnu školsku 2018/2019 godinu.